Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden consumenten


 Algemene voorwaarden bedrijven en instellingen

Welke regels gelden voor business-to-business (B2B)?

Deze regels zijn speciaal gemaakt voor de bescherming van consumenten.
Zij gelden niet wanneer u als ondernemer een product op afstand koopt van een andere ondernemer.
Dan gelden de algemene regels voor (koop)overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Voor stichtingen en verenigingen gelden dezelfde regels als voor ondernemers.

Een zakelijke transactie valt niet onder het recht van retour en kan op grond daarvan niet worden ontbonden.