Eisen omtrent brievenbussen

Uw brievenbus en waaraan deze moet voldoen, klik op onderstaande link:


http://wetten.overheid.nl/BWBR0028650/geldigheidsdatum_26-01-2014