Keurmerk

Extra zekerheid voor u door het QShops keurmerk


Sinds maart 2009 mogen we het QShops keurmerk logo voeren. Leden van QShops dienen zich te houden aan de wet- en regelgeving en aan de de opgestelde gedragscodes van de vereniging. Dit betekent voor onze klanten extra zekerheid.

Over het QShops keurmerk: méér dan wet- en regelgeving alleen. 
Voor u als consument betekent het QShops keurmerk niet alleen dat álle bij QShops.org aangesloten bedrijven zich houden aan wet- en regelgeving. Maar ook aan de opgestelde gedragscodes van de vereniging. Hiermee heeft u recht op:

 • Weten met wie u zaken doet
 • Vermelding van identiteit, inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel en feitelijke adres van het bedrijf
 • Gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang tot bedrijfsgegevens middels de Verklaring QShops keurmerk
 • Oplossen klachten en geschillen
 • Duidelijke informatie over hoe en op welk adres u met klachten terecht kan
 • Bemiddeling klachten en geschillen via QShops.org
 • Het behandelen van uw klacht door een onafhankelijk geschillencommissie
 • Duidelijke garanties en voorwaarden
 • Duidelijke informatie over service na aankoop en commerciële garanties
 • Duidelijke informatie over de voorwaarden

De onderwerpen die in de gedragsregels QShops keurmerk zijn vastgelegd hebben betrekking op:

 • Informatieplicht
 • Vervangende goederen en diensten
 • Herroepingsrecht
 • Terugbetaling
 • Privacy
 • Grensoverschrijdende reacties
 • Geschillenbeslechting

De gedragsregels verwijzen tevens naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting. Meer over de QShops klik hier.